Schemat medytacji ignacjańskiej:

Dostępny tutaj.

Medytacje tydzień I (6-12 marca)

Tydzień I
Dzień 1.

Obraz stworzenia świata

Rdz 2, 4-15
Wprowadzenie
(pdf)

Tydzień I
Dzień 2.

Jaki jest Bóg?
Obraz Boga

Mt 3, 16-17
Wprowadzenie (pdf)

Tydzień I
Dzień 3.

Przymioty Boga

Łk 1, 46-55
Wprowadzenie (pdf)

Tydzień I
Dzień 4.

Bóg ukazuje się

Wj 3, 1-6. 14-15
Wprowadzenie
(pdf)

Tydzień I
Dzień 5.

Bóg zapewnia o swojej obecności i działaniu

Mt 14, 22-32
Wprowadzenie
(pdf)

Medytacje tydzień II (13-19 marca)

Tydzień II
Dzień 6.

Myśl

Dz 17, 26-31;
Ps 139, 1-4
Wprowadzenie (pdf)


Tydzień II
Dzień 7.

Pamięć

Łk 1, 5-25
Wprowadzenie (pdf)


Tydzień II
Dzień 8.

Bliskość Boga poprzez Jego działanie we wnętrzu człowieka

Mk 10, 46-52
Wprowadzenie (pdf)


Tydzień II
Dzień 9.

Pragnienia:
Bóg obecny
w pragnieniach
i tęsknotach

Łk 24, 13-35
Wprowadzenie (pdf)


Tydzień II
Dzień 10.

Wola i decyzje

Iz 49, 8;
2 Kor 6, 1-10
Wprowadzenie (pdf)


Medytacje tydzień III (20-26 marca)

Tydzień III
Dzień 11.

Bóg obecny
w historii życia człowieka

Hi 1, 1-5. 13-22
Wprowadzenie (pdf)


Tydzień III
Dzień 12.

Bóg
w teraźniejszości

Łk 12, 22-3
Wprowadzenie (pdf)


Tydzień III
Dzień 13.

Bóg obecny
w teraźniejszości

Łk 15, 11-32
Wprowadzenie (pdf)


Tydzień III
Dzień 14.

Bóg obecny
w teraźniejszości człowieka

Syr 17, 1-7
Wprowadzenie (pdf)


Tydzień III
Dzień 15.

Obecność
i działanie Boga

J 3, 1-21
Wprowadzenie (pdf)


Medytacje tydzień IV (27 marca – 2 kwietnia)

Tydzień IV
Dzień 16.

Bóg obecny w stworzeniach

Ps 104, 24-30
Wprowadzenie (pdf)


Tydzień IV
Dzień 17.

Bóg obecny
w działaniu człowieka

Rz 8, 28-30
Wprowadzenie (pdf)


Tydzień IV
Dzień 18.

Bóg obecny
w odpoczynku

Mk 6, 30-34
Wprowadzenie (pdf)


Tydzień IV
Dzień 19.

Bóg obecny
w otrzymanych darach, talentach

1Kor 12, 1-11
Wprowadzenie (pdf)


Tydzień IV
Dzień 20.

Wdzięczność

Ps 100
Wprowadzenie (pdf)