2017 – medytacje

Biuletyny z materiałami do modlitwy na poszczególne tygodnie rekolekcji „Wrócić innym, czyli podróż życia z Tobiaszem”.

      Ksiega Tobiasza

2017 – konferencje

Konferencje wygłoszone podczas rekolekcji „Wrócić innym, czyli podróż życia z Tobiaszem”.

      Konferencja wprowadzająca – o.R. Grzywacz SJ (5.03.2017)
      Odkrywać miłość Boga – o.A. Migacz SJ (8.03.2017)
      Doświadczanie Boga - o.M. Pietrasina SJ (15.03.2017)
      Życie w uważności na myśli Boże - o.P. Janik SJ (22.03.2017)

Tekst konferencji Życie w uważności… [pobierz]

 

      O grzechu i skrusze - o.R. Grzywacz SJ (29.03.2017)