Wielki Post 2022

Zapraszamy na rekolekcje ignacjańskie w życiu codziennym. Ta forma rekolekcji jest skierowana do tych wszystkich, którzy chcą spotkać się z Bogiem żywym oraz doświadczyć Jego mocy w swoim życiu, a także dla tych, którzy mają pragnienie pogłębienia swojego życia duchowego. Właśnie owe dobre, święte pragnienia, spotkania z Bogiem są inspiracją do tegorocznych rekolekcji ignacjańskich w życiu, których temat brzmi:

PAN JEST BLISKO. WE WSZYSTKIM, WSZĘDZIE.

Praktykując  ćwiczenia duchowe wg.  metody modlitwy stworzonej przez św. Ignacego Loyolę,  możesz nauczyć się odnajdywania Boga w swoim wnętrzu: w uczuciach i emocjach, w tęsknocie za wewnętrznym ładem, dobrem, miłością, w pragnieniu bycia potrzebnym i przyjętym,  w najbardziej skomplikowanej historii życia, w problemach, z którymi się aktualnie zmagasz, w ludziach, których lubisz, albo nie akceptujesz. 

W tym roku rekolekcje są skierowane do osób w wieku 18 – 55 lat.

Termin:  06.03.22 – 03.04.22

Zapraszają: Jezuici, Wspólnota Życia Chrześcijańskiego i Duszpasterstwo Akademickie WAJ.

Program rekolekcji znajduje się w zakładce PLAN.
Na bieżąco będą umieszczane pliki z wprowadzeniami do modlitwy na kolejne tygodnie (MEDYTACJE) oraz nagrania ze środowych konferencji (KONFERENCJE).

Rekolekcje w życiu codziennym są adaptacją Ćwiczeń Duchowych (ĆD) św. Ignacego Loyoli. Tak jak w ćwiczeniach ciała człowiek nabywa sprawności fizycznych, tak ćwiczenia duchowe są sposobem pracy nad sobą i służą rozwojowi duchowemu. Cel ćwiczeń, jak go określa św. Ignacy, to zdobywanie umiejętności rozeznawania poruszeń duchowych, aby ze wzrastającą łatwością rozpoznawać Bożą wolę i nią się kierować (por. ĆD 1, 21). Podczas rekolekcji można również nauczyć się medytacji nad Słowem Bożym.