W duchu Ćwiczeń św. Ignacego proponujemy na czas wielkopostny pogłębienie tematu Miłości, który jest centralnym przesłaniem 1 Listu św. Jana. „Uwierzyliśmy miłości, jaką Bóg ma ku nam” (1 J 4,16-21). List ten będzie niejako tłem rozważań tego, co podstawowe i zasadnicze (Pierwsza Zasada i Fundament ĆD), bez czego wiara jest praktyką bez duszy lub rodzajem migreny. Wielu ludzi współczesnych żywi przekonanie, że nie potrzebuje rozwijać się duchowo (przypadek skrajny), bądź obiera strategię ,,pracy nad sobą”, która nie przynosi pożądanych owoców. Doświadczenie świętych (tu: św. Ignacego) jest skarbem Kościoła, z którego trzeba umieć skorzystać, bo to wszystko dla nas… dla Ciebie i dla mnie!
Program rekolekcji znajduje się w zakładce PLAN.
Na bieżąco będą umieszczane biuletyny z wprowadzeniami do modlitwy na kolejne tygodnie (MEDYTACJE) oraz nagrania ze środowych konferencji (KONFERENCJE).
Zapraszają: Jezuici, Duszpasterstwo Akademickie WAJ oraz Wspólnota Życia Chrześcijańskiego.

Uczestników tegorocznych rekolekcji prosimy o wypełnienie poniższej ANKIETY.

Ty się nie męczysz miłością, która cię wciąż zalewa.
Oto plama entuzjazmu, plama powabna i płytka.
Gdy wyschnie – czy czujesz pustkę?

Między sercem a sercem jest przerwa,
w którą wchodzi się bardzo powoli
– wówczas wzrok się oswaja z barwą, a ucho z rytmem.

Więc kochaj idąc w głąb i docierając do woli,
by nie czuć ucieczki serca i myśli męczącej kontroli!

autor dobrze znany 😉


Rekolekcje w życiu codziennym są adaptacją Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego Loyoli. Tak jak w ćwiczeniach ciała człowiek nabywa sprawności fizycznych, tak ćwiczenia duchowe są sposobem pracy nad sobą i służą rozwojowi duchowemu. Cel ćwiczeń, jak go określa św. Ignacy, to zdobywanie umiejętności rozeznawania poruszeń duchowych, aby ze wzrastającą łatwością rozpoznawać Bożą wolę i nią się kierować (por. ĆD 1, 21). Podczas rekolekcji można również nauczyć się medytacji nad Słowem Bożym.