5 marca – 2 kwietnia 2017

Rekolekcje w życiu codziennym są adaptacją Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego Loyoli. Tak jak w ćwiczeniach ciała człowiek nabywa sprawności fizycznych, tak ćwiczenia duchowe są sposobem pracy nad sobą i służą rozwojowi duchowemu. Cel ćwiczeń, jak go określa św. Ignacy, to zdobywanie umiejętności rozeznawania poruszeń duchowych, aby ze wzrastającą łatwością rozpoznawać Bożą wolę i nią się kierować (por. ĆD 1, 21). Podczas rekolekcji można również nauczyć się medytacji nad Słowem Bożym.

Jak będą wyglądały nasze rekolekcje?
Na pierwszym spotkaniu w niedzielę 5 marca po Mszy św. o godz. 18:00 odbędzie się wprowadzenie w całe rekolekcje oraz w metodę medytacji nad Słowem Bożym.

W każdym tygodniu program będzie następujący:
•  niedziela, godz. 18:00 – Eucharystia w Bazylice NSPJ oraz przekazanie biuletynów ze wskazówkami do codziennych medytacji.
•  środa, godz. 19:00 – konferencja wprowadzająca w życie duchowe (sala duża w WAJ-u)
•  środa, godz. 19:45 – 30-minutowa cicha adoracja Najświętszego Sakramentu dla chętnych (Kaplica akademicka)
•  Raz w tygodniu przewidziane jest spotkanie z kierownikiem duchowym, aby przez 30 minut porozmawiać o swojej modlitwie. Można także wziąć udział w grupce dzielenia, jak również uczestniczyć w rekolekcjach bez kierownictwa czy dzielenia.

Podczas tegorocznych rekolekcji będziemy nawiązywać do historii Tobiasza, aby w tym świetle rozpoznawać działanie Pana Boga w naszym życiu.

Zapisy od 19 lutego do 3 marca (zakończone).