Te rekolekcje są dla tych, którzy chcą doświadczyć mocy Jezusa w swoim życiu, którzy chcą czegoś więcej. W tym roku rekolekcje ignacjańskie w życiu codziennym kierujemy do młodych dorosłych w wieku 18 – 40 lat.
Żyjemy w świecie, w którym nastawia się nas na sukces: mamy odnosić zwycięstwa, uczy, jak się lansować i żyć na wzór idoli. Żyjemy w kulturze, w której równoważnikiem szczęścia jest zasobne konto w banku, udane małżeństwo, dobre zdrowie; szczęściem jest zaspokojenie wszystkich potrzeb, dobrostan i powodzenie.
Tymczasem Ewangelie ukazują nam ludzi, którzy cierpią, chorują, źle się mają; ludzi, którzy doświadczyli porażek, którym się nie powiodło, sporo się w życiu nacierpieli, a nawet wszystko stracili. Nie pomogła im kultura, społeczeństwo, medycyna i ówczesny kontekst religijny. Aż do dnia, w którym spotkali Jezusa.
W zetknięciu z Jezusem odkryli, że to, co miało ich zabić, stało się momentem uzdrowienia, uwolnienia. Zyskali nowe życie. Dlatego tematem tegorocznych rekolekcji w życiu jest:
MOC W SŁABOŚCI – OD BEZSILNOŚCI DO WOLNOŚCI
Termin: 1 – 28 marca 2020
Zapraszają: Jezuici, Duszpasterstwo Akademickie WAJ oraz Wspólnota Życia Chrześcijańskiego.

Program rekolekcji znajduje się w zakładce PLAN.
Na bieżąco będą umieszczane biuletyny z wprowadzeniami do modlitwy na kolejne tygodnie (MEDYTACJE) oraz nagrania ze środowych konferencji (KONFERENCJE).

Rekolekcje w życiu codziennym są adaptacją Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego Loyoli. Tak jak w ćwiczeniach ciała człowiek nabywa sprawności fizycznych, tak ćwiczenia duchowe są sposobem pracy nad sobą i służą rozwojowi duchowemu. Cel ćwiczeń, jak go określa św. Ignacy, to zdobywanie umiejętności rozeznawania poruszeń duchowych, aby ze wzrastającą łatwością rozpoznawać Bożą wolę i nią się kierować (por. ĆD 1, 21). Podczas rekolekcji można również nauczyć się medytacji nad Słowem Bożym.