2021 – Z TOBĄ JEST PAN dokądkolwiek pójdziesz

Żyjemy w czasach pogoni za dobrą pracą, zasobnym kontem, licznymi sukcesami. Mamy być piękni, szczęśliwi i liczący tylko na siebie i swoje umiejętności.

Natomiast Ewangelie pokazują nam ludzi, którzy nie odnieśli sukcesów w życiu. Dotykają ich różne porażki, cierpienia. Nic nie przychodzi im łatwo. Wszystko to do momentu spotkania z Jezusem.

2021 – KONFERENCJE

Konferencja wprowadzająca (28.02)

Odkrywanie codzienności – o ignacjańskim
rachunku sumienia (10.03)

Omówienie reguł o rozeznawaniu oraz poziomów świadomości wewnętrznej (24.03)

2020 – MOC W SŁABOŚCI – OD BEZSILNOŚCI DO WOLNOŚCI

Żyjemy w świecie, w którym nastawia się nas na sukces: mamy odnosić zwycięstwa, uczy, jak się lansować i żyć na wzór idoli. Żyjemy w kulturze, w której równoważnikiem szczęścia jest zasobne konto w banku, udane małżeństwo, dobre zdrowie; szczęściem jest zaspokojenie wszystkich potrzeb, dobrostan i powodzenie.
Tymczasem Ewangelie ukazują nam ludzi, którzy cierpią, chorują, źle się mają; ludzi, którzy doświadczyli porażek, którym się nie powiodło, sporo się w życiu nacierpieli, a nawet wszystko stracili. Nie pomogła im kultura, społeczeństwo, medycyna i ówczesny kontekst religijny. Aż do dnia, w którym spotkali Jezusa.
W zetknięciu z Jezusem odkryli, że to, co miało ich zabić, stało się momentem uzdrowienia, uwolnienia. Zyskali nowe życie. Dlatego tematem tegorocznych rekolekcji w życiu jest:
MOC W SŁABOŚCI – OD BEZSILNOŚCI DO WOLNOŚCI


2020 – konferencje

Konferencja wprowadzająca w rekolekcje – o. Paweł Dudzik SJ (1.03.2020)
Ignacjański Rachunek Sumienia – o. Paweł Berwecki SJ (4.03.2020)
Rozeznawanie duchów – o. Paweł Berwecki SJ (11.03.2020)

Tekst reguł rozeznawania duchów (pdf)

Konferencja o uczuciach – Mateusz Duszyński SJ (18.03.2020)
Trzy pary ludzi – o. Paweł Berwecki SJ (25.03.2020)

Trzy pary ludzi (pdf)