2020 – MOC W SŁABOŚCI – OD BEZSILNOŚCI DO WOLNOŚCI

Żyjemy w świecie, w którym nastawia się nas na sukces: mamy odnosić zwycięstwa, uczy, jak się lansować i żyć na wzór idoli. Żyjemy w kulturze, w której równoważnikiem szczęścia jest zasobne konto w banku, udane małżeństwo, dobre zdrowie; szczęściem jest zaspokojenie wszystkich potrzeb, dobrostan i powodzenie.
Tymczasem Ewangelie ukazują nam ludzi, którzy cierpią, chorują, źle się mają; ludzi, którzy doświadczyli porażek, którym się nie powiodło, sporo się w życiu nacierpieli, a nawet wszystko stracili. Nie pomogła im kultura, społeczeństwo, medycyna i ówczesny kontekst religijny. Aż do dnia, w którym spotkali Jezusa.
W zetknięciu z Jezusem odkryli, że to, co miało ich zabić, stało się momentem uzdrowienia, uwolnienia. Zyskali nowe życie. Dlatego tematem tegorocznych rekolekcji w życiu jest:

2020 – konferencje

Konferencja wprowadzająca w rekolekcje – o. Paweł Dudzik SJ (1.03.2020)
Ignacjański Rachunek Sumienia – o. Paweł Berwecki SJ (4.03.2020)
Rozeznawanie duchów – o. Paweł Berwecki SJ (11.03.2020)

Tekst reguł rozeznawania duchów (pdf)

Konferencja o uczuciach – Mateusz Duszyński SJ (18.03.2020)
Trzy pary ludzi – o. Paweł Berwecki SJ (25.03.2020)

Trzy pary ludzi (pdf)

2019 – Prawie wszystko o Miłości

W duchu Ćwiczeń św. Ignacego proponujemy na czas wielkopostny pogłębienie tematu Miłości, który jest centralnym przesłaniem 1 Listu św. Jana. „Uwierzyliśmy miłości, jaką Bóg ma ku nam” (1 J 4,16-21). List ten jest niejako tłem rozważań tego, co podstawowe i zasadnicze (Pierwsza Zasada i Fundament ĆD), bez czego wiara jest praktyką bez duszy lub rodzajem migreny. Wielu ludzi współczesnych żywi przekonanie, że nie potrzebuje rozwijać się duchowo (przypadek skrajny), bądź obiera strategię ,,pracy nad sobą”, która nie przynosi pożądanych owoców. Doświadczenie świętych (tu: św. Ignacego) jest skarbem Kościoła, z którego trzeba umieć skorzystać, bo to wszystko dla nas… dla Ciebie i dla mnie!

2019 – konferencje

Konferencje wygłoszone podczas rekolekcji „Prawie wszystko o Miłości”.

      Wprowadzenie. Prawie wszystko o Miłości - P. Janik SJ (17.03.2019)

      Bóg, nasz Ojciec w niebie - M.Pietrasina SJ (20.03.2019)

      O miłości siebie samego - P.Dudzik SJ (27.03.2019)

      Obojętność po ignacjańsku - ku wolności - P.Berwecki SJ (3.04.2019)