2019 – Prawie wszystko o Miłości

W duchu Ćwiczeń św. Ignacego proponujemy na czas wielkopostny pogłębienie tematu Miłości, który jest centralnym przesłaniem 1 Listu św. Jana. „Uwierzyliśmy miłości, jaką Bóg ma ku nam” (1 J 4,16-21). List ten jest niejako tłem rozważań tego, co podstawowe i zasadnicze (Pierwsza Zasada i Fundament ĆD), bez czego wiara jest praktyką bez duszy lub rodzajem migreny. Wielu ludzi współczesnych żywi przekonanie, że nie potrzebuje rozwijać się duchowo (przypadek skrajny), bądź obiera strategię ,,pracy nad sobą”, która nie przynosi pożądanych owoców. Doświadczenie świętych (tu: św. Ignacego) jest skarbem Kościoła, z którego trzeba umieć skorzystać, bo to wszystko dla nas… dla Ciebie i dla mnie!

2019 – konferencje

Konferencje wygłoszone podczas rekolekcji „Prawie wszystko o Miłości”.

      Wprowadzenie. Prawie wszystko o Miłości - P. Janik SJ (17.03.2019)

      Bóg, nasz Ojciec w niebie - M.Pietrasina SJ (20.03.2019)

      O miłości siebie samego - P.Dudzik SJ (27.03.2019)

      Obojętność po ignacjańsku - ku wolności - P.Berwecki SJ (3.04.2019)

 

2018 – medytacje

      List św. Jakuba

 

2018 – konferencje

Konferencje wygłoszone podczas rekolekcji „Odzyskaj ster życia”.

      Dlaczego List św. Jakuba?

      Co może pomóc w owocnym przeżyciu rekolekcji?

      Mój obraz Boga. Bóg objawił się w Jezusie

      Uczynki jako wyraz wiary

Uczynki jak wyraz wiary (tekst)

      O drodze i celu oczyszczenia serca