Konferencja wprowadzająca (28.02)

Odkrywanie codzienności – o ignacjańskim
rachunku sumienia (10.03)

Omówienie reguł o rozeznawaniu oraz poziomów świadomości wewnętrznej (24.03)