W duchu Ćwiczeń św. Ignacego proponujemy na czas wielkopostny pogłębienie tematu Miłości, który jest centralnym przesłaniem 1 Listu św. Jana. „Uwierzyliśmy miłości, jaką Bóg ma ku nam” (1 J 4,16-21). List ten jest niejako tłem rozważań tego, co podstawowe i zasadnicze (Pierwsza Zasada i Fundament ĆD), bez czego wiara jest praktyką bez duszy lub rodzajem migreny. Wielu ludzi współczesnych żywi przekonanie, że nie potrzebuje rozwijać się duchowo (przypadek skrajny), bądź obiera strategię ,,pracy nad sobą”, która nie przynosi pożądanych owoców. Doświadczenie świętych (tu: św. Ignacego) jest skarbem Kościoła, z którego trzeba umieć skorzystać, bo to wszystko dla nas… dla Ciebie i dla mnie!