Uczestników rekolekcji prosimy o wypełnienie ankiety